Plaatselijke verenigingen: Friesland

Wilt u informatie over de activiteiten en het lidmaatschap van deze vereniging, neem dan contact op met de secretaris.(F19) Het Raskonijn - Leeuwarden e.o.
Secretaris: D. Idsinga-v.d. Meulen
 Wergeasterdyk 9
 9084 AS Goutum
Telefoon:058-2883025
Mobiel:
E-mail:f.aukes01@chello.nl
Website:www.hetraskonijn.nl
Diergroepen: Pelsdieren, Pluimvee
Tatoeëerletters:RL
 Terug