Plaatselijke verenigingen: Friesland

Hieronder ziet u de plaatselijke kleindierenverenigingen. Bij elke vereniging staat aangegeven welke diergroepen bij die vereniging vertegenwoordigd zijn.

Nr Vereniging Vestigingsplaats
F03 PKV Burgum e.o. Burgum
F04 PKV Het Noorden Berltzum
F07 PV De Aeikoer Buitenpost e.o.
F08 PKV Frisia Dokkum e.o.
F11 PKFV Nut en Sport Franeker
F12 KV Trynwâlden e.o. Gytsjerk
F13 KV Gorredijk e.o. Gorredijk
F14 KV Het Raskonijn Harkema e.o.
F16 PKV Heerenveen e.o. Heerenveen
F17 PKV Jubbega e.o. Jubbega
F18 Friesche Sierduivenclub Leeuwarden
F20 KPSV Noordwolde e.o. Noordwolde
F24 KFV Sport Veredelt Ureterp
F25 KPSV Wolvega e.o. Wolvega
F26 KV Zuid-Oost-Hoek Bakkeveen
F27 KV Súdwest-Fryslân SneekTerug